Υπάρχουν 182 προϊόντα.
Harlem Τραπέζι 120+30x90x80 cm Δωρεάν Μεταφορικά

Harlem Τραπέζι 120+30x90x80 cm

140.00€

Κατόπιν Παραγγελίας

Δωρεάν Μεταφορικά

No. 2 Τραπέζι 120+30x90x78 cm Δωρεάν Μεταφορικά

No. 2 Τραπέζι 120+30x90x78 cm

100.00€

Κατόπιν Παραγγελίας

Δωρεάν Μεταφορικά

S/ Platon τραπέζι 76x80x126/176 cm Δωρεάν Μεταφορικά

S/ Platon τραπέζι 76x80x126/176 cm

210.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Oslo Τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Oslo Τραπέζι 120Χ80Χ75

220.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Declan II Τραπέζι 80Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Declan II Τραπέζι 80Χ80Χ75

129.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Declan τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Declan τραπέζι 120Χ80Χ75

150.00€

Κατόπιν Παραγγελίας

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Nelson Τραπέζι 90Χ90Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Nelson Τραπέζι 90Χ90Χ75

150.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vitro II Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vitro II Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ75

267.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vitro Τραπέζι 120Χ75Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vitro Τραπέζι 120Χ75Χ75

136.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Mano τραπέζι 140Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Mano τραπέζι 140Χ80Χ75

160.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Remus II Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Remus II Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76

248.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Remus τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Remus τραπέζι 120Χ80Χ75

124.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Puro Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Puro Τραπέζι

187.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Puro Dab Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Puro Dab Τραπέζι

207.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Puro II Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Puro II Τραπέζι

207.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orlando τραπέζι 137Χ137Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orlando τραπέζι 137Χ137Χ75

692.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vasco Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vasco Dab τραπέζι

369.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Cono Dab τραπέζι 90Χ90Χ78 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Cono Dab τραπέζι 90Χ90Χ78

498.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ritmo τραπέζι 120Χ120Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ritmo τραπέζι 120Χ120Χ75

294.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Normano Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Normano Dab τραπέζι

481.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Normano τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Normano τραπέζι

313.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Falcon Dab τραπέζι 150Χ90Χ77 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Falcon Dab τραπέζι 150Χ90Χ77

609.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Falcon τραπέζι 150Χ90Χ77 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Falcon τραπέζι 150Χ90Χ77

380.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Valentino Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Valentino Dab τραπέζι

470.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Valentino τραπέζι 120Χ80Χ78 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Valentino τραπέζι 120Χ80Χ78

330.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vector τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Vector τραπέζι

375.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Umberto Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Umberto Dab τραπέζι

470.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Umberto τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Umberto τραπέζι

327.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ronaldo Dab Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ronaldo Dab Τραπέζι

632.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ronaldo τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ronaldo τραπέζι

372.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Loras II τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Loras II τραπέζι

347.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Madras τραπέζι 90Χ60Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Madras τραπέζι 90Χ60Χ75

76.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Bolt τραπέζι 140X80X75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Bolt τραπέζι 140X80X75

243.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Nino τραπέζι 140Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Nino τραπέζι 140Χ80Χ75

115.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Tivoli τραπέζι 160Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Tivoli τραπέζι 160Χ90Χ76

234.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Tower τραπέζι 110Χ75Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Tower τραπέζι 110Χ75Χ75

203.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Flavio τραπέζι 90Χ90Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Flavio τραπέζι 90Χ90Χ75

215.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ring τραπέζι 130Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ring τραπέζι 130Χ80Χ75

196.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S/ Paulo τραπέζι 120Χ76Χ73 Δωρεάν Μεταφορικά

S/ Paulo τραπέζι 120Χ76Χ73

131.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Floro τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Floro τραπέζι 120Χ80Χ75

129.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Evita τραπέζι στρογγυλό 100X100X76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Evita τραπέζι στρογγυλό 100X100X76

181.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Montego τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

S / Montego τραπέζι

155.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Samuel Τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Samuel Τραπέζι 120Χ80Χ75

215.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ideal τραπέζι 100Χ100Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ideal τραπέζι 100Χ100Χ75

220.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Syriusz Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Syriusz Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76

257.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Exel Τραπέζι ανοιγόμενο 140/180Χ85Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Exel Τραπέζι ανοιγόμενο 140/180Χ85Χ76

235.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Senso Τραπέζι 140Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Senso Τραπέζι 140Χ80Χ75

248.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Faro Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Faro Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76

611.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Leonardo White Τραπέζι επεκτεινόμενο Δωρεάν Μεταφορικά

S / Leonardo White Τραπέζι επεκτεινόμενο

487.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Leonardo Beton Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Leonardo Beton Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ90Χ76

406.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Leonardo Oak Τραπέζι επεκτεινόμενο Δωρεάν Μεταφορικά

S / Leonardo Oak Τραπέζι επεκτεινόμενο

406.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ilario Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Ilario Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ80Χ76

635.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Saturn II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Saturn II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76

802.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Saturn Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Saturn Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

740.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Muskat Τραπέζι ανοιγόμενο 160/220Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Muskat Τραπέζι ανοιγόμενο 160/220Χ90Χ76

573.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Enigma Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Enigma Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76

835.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Helios Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Helios Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

706.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Stratos Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Stratos Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

706.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orbit Ceramic Grey τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orbit Ceramic Grey τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

835.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orbit Ceramic Anthracite Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orbit Ceramic Anthracite Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76

835.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orbit White Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Orbit White Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76

706.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Westin II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Westin II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76

916.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Westin III Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Westin III Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76

950.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Salvadore τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Salvadore τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76

644.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

S / Cortez Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

S / Cortez Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76

860.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

Τραπέζι ZE7100,2 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80x80 H.75cm Δωρεάν Μεταφορικά

Τραπέζι ZE7100,2 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80x80 H.75cm

114.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Δωρεάν Μεταφορικά

Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM853,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 140+(40)x90x75cm

382.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ανοιγόμενο ZEM853,2 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 160+(60)x90x75cm

410.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM982 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 110+(30+30)x70x77cm

212.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM852 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120+(40)x80x75cm

189.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM851 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120+(40)x80x75cm

176.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZEM850 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120+(40)x80x76cm

221.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότηταS/ ARMANI CERAMIC ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙ 160/220Χ90Χ76

973.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότηταS/ CALIPSO ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 110/145X68X76

162.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Chicago Τραπέζι 150+30x90x80 cm

180.00€

Παράδοση έως 15 εργάσιμες


Τραπέζι ZEA7090 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 200x100x80cm

752.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Tραπέζι ZE7876 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ D.120cm H.75cm

212.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Tραπέζι ZE809,T / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150x90x74cm

164.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE789 / 150x90x75cm

198.00€

Άμεσα Διαθέσιμο


Gani τραπέζι ανοιγόμενο

340.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Aurora τραπέζι ανοιγόμενο

340.00€

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Quant QA-10 τραπέζι επεκτεινόμενο 146x80x84 cm -10%

Quant QA-10 τραπέζι επεκτεινόμενο 146x80x84 cm

295.00€ 265.50€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

-10%

Basic τραπέζι 140x80x75 cm -10%

Basic τραπέζι 140x80x75 cm

288.00€ 260.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

-10%

Las Vegas Τραπέζι 158,5x90x78 cm

280.00€

Παράδοση έως 15 εργάσιμες


Portland Τραπέζι 150+30x90x78 cm

280.00€

Παράδοση έως 15 εργάσιμες


San antonio Τραπέζι 150x90x78 cm

200.00€

Παράδοση έως 15 εργάσιμες


Charlotte Τραπέζι 160x90x78 cm

200.00€

Παράδοση έως 15 εργάσιμες


Τραπέζι ZEI931,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80x80x76cm

130.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότηταTραπέζι ZE7868,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150x90x75 cm

261.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZE800 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120x75x74cm

102.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZE7092,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 180x100x75cm

280.00€

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE7710,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 180x90x76cm

310.00€

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα
Harlem Τραπέζι 120+30x90x80 cm Δωρεάν Μεταφορικά

Κατόπιν Παραγγελίας

Harlem Τραπέζι 120+30x90x80 cm

140.00€

 Harlem Τραπέζι

No. 2 Τραπέζι 120+30x90x78 cm Δωρεάν Μεταφορικά

Κατόπιν Παραγγελίας

No. 2 Τραπέζι 120+30x90x78 cm

100.00€

 No. 2 Τραπέζι

S/ Platon τραπέζι 76x80x126/176 cm Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S/ Platon τραπέζι 76x80x126/176 cm

210.00€

S/ Platon τραπέζι

S / Oslo Τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Oslo Τραπέζι 120Χ80Χ75

220.00€

 Τραπέζι 

S / Declan II Τραπέζι 80Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Declan II Τραπέζι 80Χ80Χ75

129.00€

Τραπέζι 

S / Declan τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Κατόπιν Παραγγελίας

S / Declan τραπέζι 120Χ80Χ75

150.00€

Τραπέζι 

S / Nelson Τραπέζι 90Χ90Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Nelson Τραπέζι 90Χ90Χ75

150.00€

 Τραπέζι 

S / Vitro II Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Vitro Τραπέζι 120Χ75Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Vitro Τραπέζι 120Χ75Χ75

136.00€

Τραπέζι 

S / Mano τραπέζι 140Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Mano τραπέζι 140Χ80Χ75

160.00€

Τραπέζι 

S / Remus II Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Remus τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Remus τραπέζι 120Χ80Χ75

124.00€

Τραπέζι 

S / Puro Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Puro Τραπέζι

187.00€

 Τραπέζι 

S / Puro Dab Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Puro Dab Τραπέζι

207.00€

Τραπέζι 

S / Puro II Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Puro II Τραπέζι

207.00€

Τραπέζι 

S / Orlando τραπέζι 137Χ137Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Orlando τραπέζι 137Χ137Χ75

692.00€

 Τραπέζι 

S / Vasco Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Vasco Dab τραπέζι

369.00€

 Τραπέζι 

S / Cono Dab τραπέζι 90Χ90Χ78 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Cono Dab τραπέζι 90Χ90Χ78

498.00€

 Τραπέζι 

S / Ritmo τραπέζι 120Χ120Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Ritmo τραπέζι 120Χ120Χ75

294.00€

 Τραπέζι 

S / Normano Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Normano Dab τραπέζι

481.00€

Τραπέζι 

S / Normano τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Normano τραπέζι

313.00€

 Τραπέζι 

S / Falcon Dab τραπέζι 150Χ90Χ77 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Falcon Dab τραπέζι 150Χ90Χ77

609.00€

 Tραπέζι 

S / Falcon τραπέζι 150Χ90Χ77 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Falcon τραπέζι 150Χ90Χ77

380.00€

 Τραπέζι 

S / Valentino Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Valentino Dab τραπέζι

470.00€

 Τραπέζι 

S / Valentino τραπέζι 120Χ80Χ78 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Valentino τραπέζι 120Χ80Χ78

330.00€

Τραπέζι 

S / Vector τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Vector τραπέζι

375.00€

 Τραπέζι 

S / Umberto Dab τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Umberto Dab τραπέζι

470.00€

 Τραπέζι 

S / Umberto τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Umberto τραπέζι

327.00€

 Τραπέζι 

S / Ronaldo Dab Τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Ronaldo Dab Τραπέζι

632.00€

 Τραπέζι 

S / Ronaldo τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Ronaldo τραπέζι

372.00€

Τραπέζι 

S / Loras II τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Loras II τραπέζι

347.00€

 Τραπέζι 

S / Madras τραπέζι 90Χ60Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Madras τραπέζι 90Χ60Χ75

76.00€

 Τραπέζι 

S / Bolt τραπέζι 140X80X75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Bolt τραπέζι 140X80X75

243.00€

Τραπέζι 

S / Nino τραπέζι 140Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Nino τραπέζι 140Χ80Χ75

115.00€

 Tραπέζι 

S / Tivoli τραπέζι 160Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Tivoli τραπέζι 160Χ90Χ76

234.00€

Τραπέζι 

S / Tower τραπέζι 110Χ75Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Tower τραπέζι 110Χ75Χ75

203.00€

 Τραπέζι 

S / Flavio τραπέζι 90Χ90Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Flavio τραπέζι 90Χ90Χ75

215.00€

 Τραπέζι 

S / Ring τραπέζι 130Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Ring τραπέζι 130Χ80Χ75

196.00€

 Τραπέζι

S/ Paulo τραπέζι 120Χ76Χ73 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S/ Paulo τραπέζι 120Χ76Χ73

131.00€

 Τραπέζι 

S / Floro τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Floro τραπέζι 120Χ80Χ75

129.00€

 Τραπέζι

S / Evita τραπέζι στρογγυλό 100X100X76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Evita τραπέζι στρογγυλό 100X100X76

181.00€

Τραπέζι στρογγυλό 

S / Montego τραπέζι Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Montego τραπέζι

155.00€

Tραπέζι 

S / Samuel Τραπέζι 120Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Samuel Τραπέζι 120Χ80Χ75

215.00€

 Τραπέζι 

S / Ideal τραπέζι 100Χ100Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Ideal τραπέζι 100Χ100Χ75

220.00€

Τραπέζι 

S / Syriusz Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Syriusz Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76

257.00€

 Tραπέζι ανοιγόμενο 

S / Exel Τραπέζι ανοιγόμενο 140/180Χ85Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Exel Τραπέζι ανοιγόμενο 140/180Χ85Χ76

235.00€

 Τραπέζι επεκτεινόμενο 

S / Senso Τραπέζι 140Χ80Χ75 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Senso Τραπέζι 140Χ80Χ75

248.00€

 Τραπέζι 

S / Faro Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Faro Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ80Χ76

611.00€

 Τραπέζι επεκτεινόμενο 

S / Leonardo White Τραπέζι επεκτεινόμενο Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Leonardo White Τραπέζι επεκτεινόμενο

487.00€

 Tραπέζι επεκτεινόμενο 

S / Leonardo Beton Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Leonardo Beton Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ90Χ76

406.00€

Τραπέζι επεκτεινόμενο

S / Leonardo Oak Τραπέζι επεκτεινόμενο Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Leonardo Oak Τραπέζι επεκτεινόμενο

406.00€

 Tραπέζι επεκτεινόμενο

S / Ilario Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ80Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Ilario Τραπέζι επεκτεινόμενο 140/180Χ80Χ76

635.00€

Τραπέζι επεκτεινόμενο 

S / Saturn II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Saturn II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76

802.00€

 Tραπέζι ανοιγόμενο 

S / Saturn Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Saturn Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

740.00€

 Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Muskat Τραπέζι ανοιγόμενο 160/220Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Muskat Τραπέζι ανοιγόμενο 160/220Χ90Χ76

573.00€

 Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Enigma Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Enigma Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76

835.00€

Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Helios Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Helios Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

706.00€

Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Stratos Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Stratos Τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

706.00€

 Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Orbit Ceramic Grey τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Orbit Ceramic Grey τραπέζι ανοιγόμενο 120/160Χ120Χ76

835.00€

 Τραπεζαρία ανοιγόμενη

S / Orbit Ceramic Anthracite Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Orbit Ceramic Anthracite Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76

835.00€

 Τραπέζι επεκτεινόμενο 

S / Orbit White Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Orbit White Τραπέζι επεκτεινόμενο 120/160Χ120Χ76

706.00€

 Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Westin II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Westin II Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76

916.00€

 Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Westin III Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Westin III Τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76

950.00€

 Τραπέζι ανοιγόμενο

S / Salvadore τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Salvadore τραπέζι ανοιγόμενο 160/240Χ90Χ76

644.00€

 Τραπέζι ανοιγόμενο 

S / Cortez Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76 Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S / Cortez Ceramic Τραπέζι ανοιγόμενο 160/210Χ90Χ76

860.00€

Τραπέζι ανοιγόμενο 

Τραπέζι ZE7100,2 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80x80 H.75cm Δωρεάν Μεταφορικά

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM853,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 140+(40)x90x75cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ανοιγόμενο ZEM853,2 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 160+(60)x90x75cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM982 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 110+(30+30)x70x77cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM852 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120+(40)x80x75cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι Επεκτεινόμενο ZEM851 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120+(40)x80x75cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZEM850 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120+(40)x80x76cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZEM859 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ D.120cm H.75cm

Αναμένεται

S/ ARMANI CERAMIC ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙ 160/220Χ90Χ76

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S/ ARMANI CERAMIC ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙ 160/220Χ90Χ76

973.00€

Τραπέζι ανοιγόμενο  

S/ ARMANI CERAMIC ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ 160/220Χ90Χ76

Παράδοση έως 25 εργάσιμες

S/ CALIPSO ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 110/145X68X76

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

S/ CALIPSO ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 110/145X68X76

162.00€

 Τραπέζι επεκτεινόμενο 

Chicago Τραπέζι 150+30x90x80 cm

Παράδοση έως 15 εργάσιμες

Chicago Τραπέζι 150+30x90x80 cm

180.00€

 Chicago Τραπέζι

Τραπέζι ZEA7090 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 200x100x80cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZEA7090 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 200x100x80cm

752.00€

ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ

Tραπέζι ZE7876 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ D.120cm H.75cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Tραπέζι ZE809,T / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150x90x74cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE811,T / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 195x97x74cm

Αναμένεται

Tραπέζι ZE807,T / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 160x90x75cm

Αναμένεται

Τραπέζι ZE808,T / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 180x90x74cm

Αναμένεται

Τραπέζι  ZE789 / 150x90x75cm

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE789 / 150x90x75cm

198.00€

 Τραπέζι 

Gani τραπέζι ανοιγόμενο

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Gani τραπέζι ανοιγόμενο

340.00€

 Gani τραπέζι ανοιγόμενο

Aurora τραπέζι ανοιγόμενο

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Aurora τραπέζι ανοιγόμενο

340.00€

 Aurora τραπέζι ανοιγόμενο

Quant QA-10 τραπέζι επεκτεινόμενο 146x80x84 cm -10%

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Quant QA-10 τραπέζι επεκτεινόμενο 146x80x84 cm

295.00€ 265.50€

Quant QA-10 τραπέζι

Basic τραπέζι 140x80x75 cm -10%

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Basic τραπέζι 140x80x75 cm

288.00€ 260.00€

 Basic τραπέζι

Las Vegas Τραπέζι 158,5x90x78 cm

Παράδοση έως 15 εργάσιμες

Las Vegas Τραπέζι 158,5x90x78 cm

280.00€

 ΤΡΑΠΕΖΙ LAS VEGAS 9

Portland Τραπέζι 150+30x90x78 cm

Παράδοση έως 15 εργάσιμες

Portland Τραπέζι 150+30x90x78 cm

280.00€

 ΤΡΑΠΕΖΙ PORTLAND

San antonio Τραπέζι 150x90x78 cm

Παράδοση έως 15 εργάσιμες

San antonio Τραπέζι 150x90x78 cm

200.00€

 ΤΡΑΠΕΖΙ SAN ANTONIO

Charlotte Τραπέζι 160x90x78 cm

Παράδοση έως 15 εργάσιμες

Charlotte Τραπέζι 160x90x78 cm

200.00€

 ΤΡΑΠΕΖΙ CHARLOTTE

Τραπέζι ZEI931,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80x80x76cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE728,2 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150x90x75cm

Αναμένεται

Tραπέζι ZE7868,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150x90x75 cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE800 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 120x75x74cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE7092,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 180x100x75cm

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE7710,1 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 180x90x76cm

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ΖΕΑ7100,S / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 200x95x75 cm Πάχος +/- 2,5cm

Αναμένεται

Τραπέζι ZEA7097 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 160x90x75cm Πάχος +/- 4cm

Αναμένεται

Τραπέζι ZEA7097 / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 160x90x75cm Πάχος +/- 4cm

528.00€

 ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.