Υπάρχουν 23 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (516) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 300

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ SOLFEZ
STOCK

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ SOLFEZ

1,900.00€ 460.00€

Κωδικός: 372476

Άμεσα Διαθέσιμο

STOCK

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ GALI
STOCK

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ GALI

190.00€ 130.00€

Κωδικός: 958993

Άμεσα Διαθέσιμο

STOCK

Τραπεζάκι Σαλονιού Basic
STOCK

Τραπεζάκι Σαλονιού Basic

160.00€

Κωδικός: 260557

Άμεσα Διαθέσιμο

STOCK

ERIC ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

110.00€ 71.00€

Κωδικός: 856942

Άμεσα Διαθέσιμο


MADELEINE ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟ-SONOMA

390.00€ 240.00€

Κωδικός: 760574

Άμεσα Διαθέσιμο


Gloss T.2055 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Κωδικός: 786448

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2048 Τραπεζάκι Σαλονιού

380.00€ 152.00€

Κωδικός: 493042

Άμεσα Διαθέσιμο


Gloss T.2044 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Κωδικός: 294399

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2035 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 709003

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2080 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 695729

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2079 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 032192

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2047 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 509400

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2053 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 237536

Άμεσα Διαθέσιμο


Gloss T.2045 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Κωδικός: 072344

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2058 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 796951

Άμεσα Διαθέσιμο


Gloss T.2064 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Κωδικός: 544088

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat Cement T.2037 Τραπεζάκι Σαλονιού 110x70x45 Cm

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 001488

Άμεσα Διαθέσιμο


Mat cement T.2006 τραπεζάκι σαλονιού 110x70x42 cm

390.00€ 156.00€

Κωδικός: 123129

Άμεσα Διαθέσιμο


Gloss T.316 τραπεζάκι σαλονιού 120x70x45 cm

580.00€ 232.00€

Κωδικός: 415768

Άμεσα Διαθέσιμο


Quant QA-09 Τραπεζάκι Σαλονιού 100x55x70 cm

222.00€ 167.00€

Κωδικός: 476821

Άμεσα Διαθέσιμο


Bellini τραπεζάκι σαλονιού 120x40x80cm

740.00€ 540.00€

Κωδικός: 345252

Άμεσα Διαθέσιμο


Maximo τραπεζάκι σαλονιού

640.00€ 480.00€

Κωδικός: 314498

Άμεσα Διαθέσιμο


Grace τραπεζάκι σαλονιού 70X70X45

312.00€ 253.00€

Κωδικός: 253394

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ SOLFEZ
STOCK

Κωδικός: 372476

Άμεσα Διαθέσιμο

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ GALI
STOCK

Κωδικός: 958993

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπεζάκι Σαλονιού Basic
STOCK

Κωδικός: 260557

Άμεσα Διαθέσιμο

ERIC ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Κωδικός: 856942

Άμεσα Διαθέσιμο

MADELEINE ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟ-SONOMA

Κωδικός: 760574

Άμεσα Διαθέσιμο

Gloss T.2055 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 786448

Άμεσα Διαθέσιμο

Gloss T.2055 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2048 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 493042

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2048 Τραπεζάκι Σαλονιού

380.00€ 152.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Gloss T.2044 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 294399

Άμεσα Διαθέσιμο

Gloss T.2044 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2035 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 709003

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2035 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2080 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 695729

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2080 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2079 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 032192

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2079 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2047 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 509400

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2047 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2053 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 237536

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2053 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Gloss T.2045 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 072344

Άμεσα Διαθέσιμο

Gloss T.2045 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2058 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 796951

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2058 Τραπεζάκι Σαλονιού

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Gloss T.2064 Τραπεζάκι Σαλονιού

Κωδικός: 544088

Άμεσα Διαθέσιμο

Gloss T.2064 Τραπεζάκι Σαλονιού

580.00€ 232.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat Cement T.2037 Τραπεζάκι Σαλονιού 110x70x45 Cm

Κωδικός: 001488

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat Cement T.2037 Τραπεζάκι Σαλονιού 110x70x45 Cm

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Mat cement T.2006 τραπεζάκι σαλονιού 110x70x42 cm

Κωδικός: 123129

Άμεσα Διαθέσιμο

Mat cement T.2006 τραπεζάκι σαλονιού 110x70x42 cm

390.00€ 156.00€

Εκθεσιακό Προϊόν .

Gloss T.316 τραπεζάκι σαλονιού 120x70x45 cm

Κωδικός: 415768

Άμεσα Διαθέσιμο

Quant QA-09 Τραπεζάκι Σαλονιού 100x55x70 cm

Κωδικός: 476821

Άμεσα Διαθέσιμο

Quant QA-09 Τραπεζάκι Σαλονιού 100x55x70 cm

222.00€ 167.00€

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Bellini τραπεζάκι σαλονιού 120x40x80cm

Κωδικός: 345252

Άμεσα Διαθέσιμο

Bellini τραπεζάκι σαλονιού 120x40x80cm

740.00€ 540.00€

Εκθεσιακό Προϊόν

Maximo τραπεζάκι σαλονιού

Κωδικός: 314498

Άμεσα Διαθέσιμο

Maximo τραπεζάκι σαλονιού

640.00€ 480.00€

Εκθεσιακό Προϊόν

Grace τραπεζάκι σαλονιού 70X70X45

Κωδικός: 253394

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Grace τραπεζάκι σαλονιού 70X70X45

312.00€ 253.00€

Εκθεσιακό Προϊόν

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.