Υπάρχουν 28 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (416) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 100

Τραπεζάκι ZE6734,4 / 100x50 H.45 cm

247.00€

Κωδικός: 388053

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπεζάκι ZE656 / 100x50 H.45 cm

208.00€

Κωδικός: 131117

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZE6551 / 90x90 H.75 cm

372.00€

Κωδικός: 105141

Άμεσα Διαθέσιμο


Tραπέζι ZE244,T1 / D. 52x53 cm

73.00€

Κωδικός: 268098

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE244,T / D. 52x53 cm

73.00€

Κωδικός: 091863

Άμεσα Διαθέσιμο


Tραπεζάκι ZE246,Α1 / D.50x50cm

65.00€

Κωδικός: 677444

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπεζάκι ZE246,A3 / D.50x50cm

65.00€

Κωδικός: 969768

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπεζάκι ZE246,2 / D.50x50cm

65.00€

Κωδικός: 456432

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπεζάκι ZE246,1 / D.50x50 cm

65.00€

Κωδικός: 761077

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2501 / 150x90x71cm

133.00€

Κωδικός: 978094

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2501,2 / 150x90x71cm

136.00€

Κωδικός: 051784

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2502,2 / 140x80x71 cm

116.00€

Κωδικός: 770213

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2503 / 120x70x71cm

88.00€

Κωδικός: 478565

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2503,2 / 120x70x71cm

88.00€

Κωδικός: 152851

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZE2403 / 110x60x71cm

80.00€

Κωδικός: 146114

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2403,4 / 110x60x71cm

80.00€

Κωδικός: 059979

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2400,4 / D.60cm H.70cm

41.00€

Κωδικός: 206941

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE2400,1 / D.60cm H.70cm

41.00€

Κωδικός: 276608

Άμεσα Διαθέσιμο


Tραπέζι ZE284 / D. 60 H.70 cm

65.00€

Κωδικός: 299247

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZE284,2 / 60x60 H.70 cm

71.00€

Κωδικός: 281730

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι ZE284,3 / 70x70 H.70 cm

93.00€

Κωδικός: 675845

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι BAR ZE2710 / D. 60 H.110 cm

80.00€

Κωδικός: 264077

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπέζι BAR ZE5203,10 / 60x60x101 cm

151.00€

Κωδικός: 832306

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι BAR ZE5203,11 / 60x60x101 cm

145.00€

Κωδικός: 931782

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι BAR ZE5203,12 / 60x60x101 cm

151.00€

Κωδικός: 769493

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι BAR ZE5197,10 / 60x60x101 cm

163.00€

Κωδικός: 457676

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZE5200,10 / 70x70x75 cm

150.00€

Κωδικός: 560527

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Τραπέζι ZE5168,1 / D.60cm H.70cm

45.00€

Κωδικός: 877669

Άμεσα Διαθέσιμο


Τραπεζάκι ZE6734,4 / 100x50 H.45 cm

Κωδικός: 388053

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπεζάκι ZE656 / 100x50 H.45 cm

Κωδικός: 131117

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE6551 / 90x90 H.75 cm

Κωδικός: 105141

Άμεσα Διαθέσιμο

Tραπέζι ZE244,T1 / D. 52x53 cm

Κωδικός: 268098

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE244,T / D. 52x53 cm

Κωδικός: 091863

Άμεσα Διαθέσιμο

Tραπεζάκι ZE246,Α1 / D.50x50cm

Κωδικός: 677444

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπεζάκι ZE246,A3 / D.50x50cm

Κωδικός: 969768

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπεζάκι ZE246,2 / D.50x50cm

Κωδικός: 456432

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπεζάκι ZE246,1 / D.50x50 cm

Κωδικός: 761077

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2501 / 150x90x71cm

Κωδικός: 978094

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2501,2 / 150x90x71cm

Κωδικός: 051784

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2502,2 / 140x80x71 cm

Κωδικός: 770213

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2503 / 120x70x71cm

Κωδικός: 478565

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2503,2 / 120x70x71cm

Κωδικός: 152851

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE2403 / 110x60x71cm

Κωδικός: 146114

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2403,4 / 110x60x71cm

Κωδικός: 059979

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2400,4 / D.60cm H.70cm

Κωδικός: 206941

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE2400,1 / D.60cm H.70cm

Κωδικός: 276608

Άμεσα Διαθέσιμο

Tραπέζι ZE284 / D. 60 H.70 cm

Κωδικός: 299247

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE284,2 / 60x60 H.70 cm

Κωδικός: 281730

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι ZE284,3 / 70x70 H.70 cm

Κωδικός: 675845

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι BAR ZE2710 /  D. 60 H.110 cm

Κωδικός: 264077

Άμεσα Διαθέσιμο

Τραπέζι BAR ZE5203,10 / 60x60x101 cm

Κωδικός: 832306

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι BAR ZE5203,11 / 60x60x101 cm

Κωδικός: 931782

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι BAR ZE5203,12 / 60x60x101 cm

Κωδικός: 769493

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι BAR ZE5197,10 / 60x60x101 cm

Κωδικός: 457676

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE5200,10 / 70x70x75 cm

Κωδικός: 560527

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Τραπέζι ZE5168,1 / D.60cm H.70cm

Κωδικός: 877669

Άμεσα Διαθέσιμο

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.