1.Εγγύηση

Όλα τα έπιπλα της εταιρίας EUROSOFA καλύπτονται με δύο (2) έτη εγγύηση κατασκευαστή.
Το χρονικό διάστημα της εγγύησης ξεκινά από την παραλαβή των επίπλων από τον πελάτη.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η φθορά προέρχεται από κακή χρήση ή κακή συντήρηση των προϊόντων από τον αγοραστή.
Στην περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης του κατασκευαστή παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα σε προϊόν, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία, ή να το αναφέρει τηλεφωνικά στο τμήμα service της εταιρίας στο τηλέφωνο 2113457564. επιλογή 3 ή στον αρμόδιο πωλητή.
Η εγγύηση δεν αφορά τα εκθεσιακά έπιπλα και τα έπιπλα που ανήκουν στην κατηγορία bazaar στο site της εταιρείας μας, τα οποία εκθεσιακά έπιπλα κατά την παραλαβή τους ο πελάτης τα εξέτασε και τα βρήκε της τελείας αρεσκείας του. Επιστροφές εκθεσιακών προϊόντων και προϊόντων που ανήκουν στην κατηγορία bazzar δεν γίνονται δεκτές, ούτε γίνονται επιστροφές χρημάτων για τις παραπάνω κατηγορίες. Περαιτέρω, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για ελαττώματα που θα παρουσιαστούν και θα οφείλονται στην κακή χρήση ή συντήρηση από τον πελάτη.

Κατά την περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα, τότε η εταιρεία μας υποχρεούται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών να προβεί σε επισκευή του βλαβέντος μέρους/τμήματος και όχι ολοκλήρου του αντικειμένου, εκτός αν η επισκευή δεν είναι δυνατή, οπότε και είναι υποχρεωμένη σε ολική αντικατάστασή του εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, αφού έχει προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη από την εταιρεία μας. Σημειώνεται ότι τα νέα συμπληρωματικά κομμάτια αντικαταστάσεως ενδέχεται να έχουν μικρές τονικές διαφορές με τα υπάρχοντα, ιδίως όταν οι αλλαγές αφορούν έπιπλα με ύφασμα ή λούστρο (ιδίως λόγω βαφής ή χρήσης).

Προϊόντα που μπορεί ο πελάτης να δειγματιστεί στις εκθέσεις των καταστημάτων της Eurosofa και μπορεί να επιλέξει το ύφασμα που θέλει για να φτιαχτεί πχ ένας καινούργιος καναπέδες, κρεβάτι κτλ, όπως και όλα τα δειγματολόγια των υφασμάτων που θα του παρουσιάσουν οι πωλητές για να επιλέξει, ενδέχεται (όχι πάντα) το προϊόν που θα λάβει να έχει μια μικρή απόκλιση ως προς την απόχρωση των χρωμάτων (λίγο πιο ανοιχτά ή λίγο πιο σκούρα). Για το θέμα αυτό δε φταίει η Eurosofa ούτε ο κατασκευαστής του καναπέ. Τόπι από τόπι ενδέχεται να έχει διαφορά στην απόχρωση ενώ είναι ίδιος ο κωδικός χρώματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, από τη στιγμή που δεν είναι λάθος ο κωδικός τους χρώματος, αλλά πρόβλημα απόχρωσης, δεν φέρει καμιά ευθύνη η εταιρία Eurosofa, ούτε αυτός μπορεί να είναι λόγος για επιστροφή του καναπέ, επιστροφή χρημάτων ή αντικατάστασης.

 

Για να ισχύει η εγγύηση θα πρέπει ο πελάτης να προβαίνει στις εξής ενέργειες: α) Να τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, β) Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να διαπιστώνει την καλή ή μη κατάσταση των εμπορευμάτων που παρέλαβε και σε αρνητική περίπτωση να καλεί ΑΜΕΣΩΣ την εταιρεία. γ) Κατά την περίπτωση που εντός της διετίας παρουσιαστούν πραγματικά ελαττώματα τότε ο πελάτης θα πρέπει να ειδοποιεί την εταιρεία εγγράφως. Εν συνεχεία η εταιρεία θα προβαίνει σε έλεγχο και αφού διαπιστώσει το ελάττωμα θα προβαίνει ανάλογα είτε σε επισκευή είτε σε αντικατάσταση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η εταιρία EUROSOFA είναι υπεύθυνη για την παράδοση των εμπορευμάτων μέχρι το πεζοδρόμιο, στη διεύθυνση που μας υποδεικνύει ο πελάτης ή μέχρι το πρακτορείο, εφόσον τα εμπορεύματα αποστέλλονται εκτός Αθηνών.

Η εταιρία EUROSOFA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές που μπορεί να προκληθούν, κατά το ανέβασμα των προϊόντων σε όροφο ή την μεταφορά εντός της οικίας/κτιρίου του πελάτη. Την αποκλειστική ευθύνη για την μεταφορά των εμπορευμάτων εντός του κτιρίου, σε όροφο ή ισόγειο, και για φθορές που τυχόν προκληθούν στην κινητή και ακίνητη περιουσία του, φέρει ο πελάτης.
Ο πελάτης υποχρεούται να έχει προετοιμάσει και να είναι ελεύθερος ο χώρος όπου θα τοποθετηθούν τα έπιπλα από εμάς, όπως και κατά τη συναρμολόγηση των επίπλων. Για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν σε αντικείμενα στο χώρο που δεν έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, καθαρά υπεύθυνος είναι ο πελάτης.

2.Υπαναχώρηση
Ειδικώς στην περίπτωση που ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΟΙΚΙΑ - EUROSOFA αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση παρέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος
Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη για τον καταναλωτή.
Η υπαναχώρηση γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.
Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση με τα υλικά συσκευασίας πλήρη και σε άριστη κατάσταση δηλαδή συσκευασμένο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης παρέχετε σε όλα τα διακοσμητικά είδη καθώς και στα είδη bazaar
Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισού αρ. 108 Αιγάλεω ΤΚ 12241 με απόδειξη παραλαβής από μέρους της ΟΙΚΙΑ - EUROSOFA, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eurosofa.gr
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο που ακολουθεί χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Αρκεί να σταλεί στην EUROSOFA από τον καταναλωτή εμπρόθεσμη και ρητή δήλωση υπαναχώρησης.
Θα ακολουθήσει από την EUROSOFA απάντηση παραλαβής της υπαναχώρησης.
Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την EUROSOFA.
Μετά την υπαναχώρηση επιστρέφεται στον καταναλωτή το τίμημα του προϊόντος. Όμως οι δαπάνες παράδοσης ή και συναρμολόγησης, που χρεώθηκαν κατά την παράδοση ή και δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος δεν επιστρέφονται.


Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση
Δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση για τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή με ειδικές προδιαγραφές και σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του καταναλωτή.
Δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση για τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταναλωτής σε κάθε περίπτωση διατηρεί και τα δικαιώματα των γενικών διατάξεων του ΑΚ και των λοιπών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.

Δείτε το έντυπο υπαναχώρησης εδώ

 

3.Πολιτική επιστροφών

Η πολιτική των επιστροφών και οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από τα καταστήματα του ΟΙΚΙΑ EUROSOFA καθώς και μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο www.eurosofa.gr .
Ακύρωση ηλεκτρονικής παραγγελίας
Ο υποψήφιος πελάτης έχει τη δυνατότητα εντός 24 ωρών να ακυρώσει την ηλεκτρονική του παραγγελία.
Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων
Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να επιστρέψει τα εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, θα χρειαστεί να έχει μαζί του:
1. Την απόδειξη είσπραξης
2. Το έντυπο της παραγγελίας
3. Το e-mail επιβεβαίωσης για ηλεκτρονικές παραγγελίες
4. Το απόκομμα/απόδειξη πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που έχει πληρώσει με αυτή).
Η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται από το ίδιο το άτομο στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα, αιτιολογώντας το λόγο της επιστροφής. Το αίτημα τίθεται πάντα σε ισχύ από την ημερομηνία που ο πελάτης αιτηθεί την επιστροφή των εμπορευμάτων.
Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με κλειστή συσκευασία, ειδάλλως η επιστροφή δεν θα μπορέσει να γίνει δεκτή. Το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη εκτός και αν το προϊόν εμπίπτει σε θέματα εγγύησης λόγο κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος ανοιχθεί, η επιστροφή του προϊόντος δεν γίνεται αποδεκτή.
Το χρονικό διάστημα επιστροφής των προϊόντων έχει οριστεί σε 15 ημέρες από τη στιγμή ολοκλήρωσης της παραλαβής. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των 15 ημερών παρέλθει η ΟΙΚΙΑ EUROSOFA είναι υποχρεωμένη να μη δεχτεί την οποιαδήποτε επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος.

 

Ο πελάτης οφείλει πριν υπογράψει την παραλαβή των εμπορευμάτων να ελέγξει εξωτερικά τις συσκευασίες για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που δεν γίνει σωστός έλεγχος ή καθόλου έλεγχος από τον πελάτη, η εταιρία Eurosofa δεν αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί μετά την παράδοση και την υπογραφή του πελάτη. Τα προϊόντα ελέγχονται από την αποθήκη μας πριν φύγουν για τον πελάτη.

Σε περίπτωση ύπαρξης εξωτερικών φθορών στη συσκευασία που συνδυάζονται και με φθορές στα προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να φωτογραφίσει τα σημεία που υπάρχουν οι φθορές εξωτερικά και εσωτερικά, αλλά και να κρατήσει την συσκευασία ώστε αυτή να ελεγχθεί από τον πραγματογνώμονα της εταιρίας μας. Χωρίς την ύπαρξη της συσκευασίας δεν θα μπορεί να γίνει αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος .Οι φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν στο mail της εταιρίας μας εντός 24 ωρών.

 

Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα επιστροφής σε εμπορεύματα που έχουν κατασκευαστεί για ειδικές παραγγελίες πελατών καθώς και για διακοσμητικά είδη.
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.
Προσοχή :
Τα προϊόντα διαθέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές από τις εταιρείες κατασκευής. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνετε (από τις οδηγίες που βρίσκονται στις συσκευασίες),πριν προβεί στην συναρμολόγηση ή τοποθέτηση ενός επίπλου στον τοίχο. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθος συναρμολογήσεις ή μη σωστή τοποθέτηση στον τοίχο.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω δικής μας υπαιτιότητας ή μη αποδοχής του από τον πελάτη επιστρέφεται μόνο η αξία του προϊόντος και όχι η αξία της συναρμολόγησης ή της μεταφοράς.

 

Τοποθέτηση επίπλων:

Ο πελάτης υποχρεούται να υποδείξει στους τεχνικούς μας το σημείο που θέλει να τοποθετήσει το έπιπλο και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζουν κατά την τοποθέτηση, όπως φθορές λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων στους τοίχους, τρυπήματα σε καλώδια ρεύματος, σε σωλήνες ύδρευσης κτλ, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο πελάτης.

Τοποθέτηση επίπλων (π.χ σύνθετα, ντουλάπια κ.α ) γίνονται ΜΟΝΟ σε τοίχους από μπετόν ή τούβλο και όχι σε άλλες επιφάνειες όπως γυψοσανίδες.

Επιπλέον, κατά την τοποθέτηση των επίπλων μπορεί να προκύψει ανάγκη χώρου. Ο πελάτης θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει διαμορφώσει το χώρο του για την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης από το συνεργείο μας.

Για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την τοποθέτηση επίπλων, όπως καναπέδων, κρεβατιών, σύνθετων κτλ και σχετίζονται με το δάπεδο (πχ πρόβλημα με πλακάκια πατώματος που δεν είναι σωστά τοποθετημένα κτλ), και αφού έχει πραγματοποιηθεί πρώτα έλεγχος και επιβεβαίωση από τους τεχνικούς μας, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία αντικατάσταση ή επιδιόρθωση ή επιστροφή χρημάτων κανενός προϊόντος.

 

 

 

Το τμήμα Service λειτουργεί καθημερινά 10:00-17:00, Τηλ 210-8227564 (επιλογή εσωτ. 3), email: service@eurosofa.gr

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.