Υπάρχουν 32 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (415,410,412,409) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 100

Σετ σαλονιού ZE6731

2,470.00€

Κωδικός: 871079

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ Σαλόνι ZE6851

2,696.00€

Κωδικός: 610203

Άμεσα Διαθέσιμο


Σετ Σαλόνι ZE6734

1,790.00€

Κωδικός: 344566

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ Σαλόνι ZE676

1,769.00€

Κωδικός: 765266

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ Σαλόνι ZE6853

1,783.00€

Κωδικός: 661167

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ Σαλόνι ZE6852

985.00€

Κωδικός: 208116

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ τραπεζαρία ZE6735

2,840.00€

Κωδικός: 245419

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ τραπεζαρίας ZE272

491.00€

Κωδικός: 689825

Αναμένεται


Σετ τραπεζαρίας ZE250 / Τραπ:150x90x71/ Πολ:56x73x93 cm

296.00€

Κωδικός: 976537

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ τραπεζαρίας ZE240,3 / Τραπ:110x60x71/Πολ:53x58x77 cm

189.00€

Κωδικός: 984766

Άμεσα Διαθέσιμο


Σετ τραπεζαρίας ZE240,2 / Τραπ:110x60x71/Πολ:53x58x77cm

189.00€

Κωδικός: 690985

Άμεσα Διαθέσιμο


Σετ τραπεζαρίας ZE240,5 / Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

86.00€

Κωδικός: 007004

Αναμένεται


Σετ τραπεζαρίας ZE240 / Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

86.00€

Κωδικός: 426567

Άμεσα Διαθέσιμο


Σετ τραπεζαρίας ZE240,10 / Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

89.00€

Κωδικός: 936869

Άμεσα Διαθέσιμο


Σετ τραπεζαρίας ZE240,8 / Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

86.00€

Κωδικός: 058757

Άμεσα Διαθέσιμο


Σετ τραπεζαρίας ZE250,2 / Τραπ:150x90x71/Πολ:56x73x93 cm

296.00€

Κωδικός: 473475

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


ZE6768,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα / Φ. 105 H. 200cm

343.00€

Κωδικός: 088862

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


ZE6766,2 Κρεμαστή Πολυθρόνα / Φ. 105 H. 200cm

320.00€

Κωδικός: 463473

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ Καθιστικό ZE249,1

483.00€

Κωδικός: 646749

Άμεσα Διαθέσιμο


Σετ Σαλόνι ZE353,2

615.00€

Κωδικός: 157620

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ Σαλόνι ZE352,1

528.00€

Κωδικός: 367536

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Σετ Σαλόνι ZE352,2

528.00€

Κωδικός: 430059

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


ZE6866 Σετ Σαλόνι

535.00€

Κωδικός: 690602

Άμεσα Διαθέσιμο


ZE283,S Σετ Καθιστικό

280.00€

Κωδικός: 591170

Άμεσα Διαθέσιμο


ZE6754 Σετ Σαλόνι

478.00€

Κωδικός: 637784

Άμεσα Διαθέσιμο


ZE287,S Σετ Καθιστικό

243.00€

Κωδικός: 702014

Άμεσα Διαθέσιμο


ZE274,S Σετ Καθιστικό

350.00€

Κωδικός: 604179

Άμεσα Διαθέσιμο


ZE6740,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

320.00€

Κωδικός: 453171

Άμεσα Διαθέσιμο


ZE6780,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

343.00€

Κωδικός: 668013

Άμεσα ΔιαθέσιμοZE6737,31 Κρεμαστή Πολυθρόνα / 105x112x114/208cm

312.00€

Κωδικός: 503009

Άμεσα Διαθέσιμο


ZE6759,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

320.00€

Κωδικός: 780084


Σετ σαλονιού ZE6731

Κωδικός: 871079

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ Σαλόνι ZE6851

Κωδικός: 610203

Άμεσα Διαθέσιμο

Σετ Σαλόνι ZE6734

Κωδικός: 344566

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ Σαλόνι ZE676

Κωδικός: 765266

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ Σαλόνι ZE6853

Κωδικός: 661167

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ Σαλόνι ZE6852

Κωδικός: 208116

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ τραπεζαρία ZE6735

Κωδικός: 245419

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ τραπεζαρίας ZE272

Κωδικός: 689825

Αναμένεται

Σετ τραπεζαρίας ZE250 / Τραπ:150x90x71/ Πολ:56x73x93 cm

Κωδικός: 976537

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ τραπεζαρίας ZE240,3 / Τραπ:110x60x71/Πολ:53x58x77 cm

Κωδικός: 984766

Άμεσα Διαθέσιμο

Σετ τραπεζαρίας ZE240,2 / Τραπ:110x60x71/Πολ:53x58x77cm

Κωδικός: 690985

Άμεσα Διαθέσιμο

Σετ τραπεζαρίας ZE240,5 /  Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

Κωδικός: 007004

Αναμένεται

Σετ τραπεζαρίας ZE240 /  Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

Κωδικός: 426567

Άμεσα Διαθέσιμο

Σετ τραπεζαρίας ZE240,10 /  Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

Κωδικός: 936869

Άμεσα Διαθέσιμο

Σετ τραπεζαρίας ZE240,8 /  Τραπ:D.60x70cm/Πολ:53x58x77cm

Κωδικός: 058757

Άμεσα Διαθέσιμο

Σετ τραπεζαρίας ZE250,2 /  Τραπ:150x90x71/Πολ:56x73x93 cm

Κωδικός: 473475

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

ZE6768,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα /  Φ. 105 H. 200cm

Κωδικός: 088862

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

ZE6766,2 Κρεμαστή Πολυθρόνα  /  Φ. 105 H. 200cm

Κωδικός: 463473

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ Καθιστικό ZE249,1

Κωδικός: 646749

Άμεσα Διαθέσιμο

Σετ Σαλόνι ZE353,2

Κωδικός: 157620

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ Σαλόνι ZE352,1

Κωδικός: 367536

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Σετ Σαλόνι ZE352,2

Κωδικός: 430059

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

ZE6866 Σετ Σαλόνι

Κωδικός: 690602

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE6866 Σετ Σαλόνι

535.00€

Τραπέζι+3θέσιο+2 Πολυθ+2 Σκαμπ

ZE283,S Σετ Καθιστικό

Κωδικός: 591170

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE283,S Σετ Καθιστικό

280.00€

Tραπέζι 50x44 Πολυθρόνα 72x62x81

ZE6754 Σετ Σαλόνι

Κωδικός: 637784

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE287,S Σετ Καθιστικό

Κωδικός: 702014

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE274,S Σετ Καθιστικό

Κωδικός: 604179

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE6740,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

Κωδικός: 453171

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE6740,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

320.00€

Διαστάσεις:105x196

 

 ZE6780,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

Κωδικός: 668013

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE6780,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

343.00€

Διαστάσεις:105x197

 

ZE6737,31 Κρεμαστή Πολυθρόνα  /  105x112x114/208cm

Κωδικός: 503009

Άμεσα Διαθέσιμο

ZE6759,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

Κωδικός: 780084

ZE6759,1 Κρεμαστή Πολυθρόνα

320.00€

Διαστάσεις:105x203

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.