Υπάρχουν 30 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (508) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 100

Calliope Καναπές Δεξιά Γωνία

990.00€

Κωδικός: 827549

Άμεσα Διαθέσιμο


SALVADOR ΚΑΝΑΠΕΣ 320Χ210 ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΣΚΑΜΠΟ 60Χ110

1,090.00€ 790.00€

Κωδικός: 409158

Άμεσα Διαθέσιμο


Fedra Plus Καναπές Αριστερή Γωνία

590.00€ 440.00€

Κωδικός: 763144

Άμεσα Διαθέσιμο


ΚΑΝΑΠΕΣ BELLIS ΤΥΠΟΥ Π 193Χ340Χ162

890.00€ 690.00€

Κωδικός: 597016

Κατόπιν Παραγγελίας


Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνία

790.00€ 490.00€

Κωδικός: 854669

Κατόπιν Παραγγελίας


ΚΑΝΑΠΕΣ MILAN ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ 240Χ190

790.00€ 590.00€

Κωδικός: 047449

Άμεσα Διαθέσιμο


Alvorada Καναπές Αριστερή Γωνία

790.00€ 490.00€

Κωδικός: 423156

Άμεσα Διαθέσιμο


Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνία

790.00€ 490.00€

Κωδικός: 091895

Άμεσα Διαθέσιμο


ΚΑΝΑΠΕΣ MATEO 285Χ240 ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ

1,990.00€ 690.00€

Κωδικός: 280912

Άμεσα Διαθέσιμο


ΚΑΝΑΠΕΣ PANAMA 310Χ240 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ

1,290.00€ 790.00€

Κωδικός: 393498

Άμεσα Διαθέσιμο


Καναπές Apollonis Neo Αντιστρέψιμη Γωνία

490.00€

Κωδικός: 559342

Άμεσα Διαθέσιμο


Aliss Καναπές

730.00€ 630.00€

Κωδικός: 005430

Άμεσα Διαθέσιμο


Primo Καναπές με κρεβάτι και αποθηκευτικό χώρο

1,390.00€ 990.00€

Κωδικός: 561921

Άμεσα Διαθέσιμο


ΖΕ9562,3 ΚΑΝΑΠΕΣ 3-ΘΕΣΙΟΣ ΜΕ ΚΡΕΒΑΤΙ

409.00€ 327.00€

Κωδικός: 597689

Άμεσα Διαθέσιμο


Cuba Mini Καναπές

1,490.00€ 890.00€

Κωδικός: 519983

Άμεσα Διαθέσιμο


NOCHE ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ 265Χ170

1,290.00€ 790.00€

Κωδικός: 159183

Άμεσα Διαθέσιμο


HYPATE DE LUX ΚΑΝΑΠΕΣ 3-ΘΕΣΙΟΣ

1,290.00€ 790.00€

Κωδικός: 698123

Άμεσα Διαθέσιμο


HYPATE DE LUX ΚΑΝΑΠΕΣ 300Χ230 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ

1,790.00€ 1,290.00€

Κωδικός: 348427

Άμεσα Διαθέσιμο


Garden Καναπές Δεξιά Γωνία

1,590.00€ 940.00€

Κωδικός: 292339

Άμεσα Διαθέσιμο


Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνια

990.00€ 690.00€

Κωδικός: 674416

Άμεσα Διαθέσιμο


APOLLON ΚΑΝΑΠΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΣ 300Χ200

1,090.00€ 890.00€

Κωδικός: 135258

Άμεσα Διαθέσιμο


Urania De Lux Καναπές Αριστερή Γωνία

1,190.00€ 860.00€

Κωδικός: 175562

Άμεσα Διαθέσιμο


Lira Καναπές 3-θέσιος

450.00€ 360.00€

Κωδικός: 328762

Άμεσα Διαθέσιμο


Macao Καναπές Δεξιά Γωνία με Κρεβάτι και Αποθηκευτικό Χώρο

1,090.00€ 790.00€

Κωδικός: 686206

Άμεσα Διαθέσιμο


Envelope Καναπές 3-θέσιος , 2-θέσιος & Σκαμπό

1,490.00€ 890.00€

Κωδικός: 400863

Άμεσα Διαθέσιμο


Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνία & Σκαμπό

1,590.00€ 840.00€

Κωδικός: 569635

Κατόπιν Παραγγελίας


Garden Καναπές αριστερή γωνία

1,590.00€ 830.00€

Κωδικός: 831542

Άμεσα Διαθέσιμο


Garden Καναπές Δεξιά Γωνία με δώρο Σκαμπό

690.00€

Κωδικός: 150136

Άμεσα Διαθέσιμο


Calliope Καναπές Αριστερή Γωνία

790.00€

Κωδικός: 885756

Άμεσα Διαθέσιμο


K/Trendy Καναπές σε σχήμα Π

790.00€

Κωδικός: 791394

Άμεσα Διαθέσιμο

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Calliope Καναπές Δεξιά Γωνία

Κωδικός: 827549

Άμεσα Διαθέσιμο

SALVADOR ΚΑΝΑΠΕΣ 320Χ210 ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΣΚΑΜΠΟ 60Χ110

Κωδικός: 409158

Άμεσα Διαθέσιμο

Fedra Plus Καναπές Αριστερή Γωνία

Κωδικός: 763144

Άμεσα Διαθέσιμο

ΚΑΝΑΠΕΣ BELLIS ΤΥΠΟΥ Π 193Χ340Χ162

Κωδικός: 597016

Κατόπιν Παραγγελίας

Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνία

Κωδικός: 854669

Κατόπιν Παραγγελίας

ΚΑΝΑΠΕΣ MILAN ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ 240Χ190

Κωδικός: 047449

Άμεσα Διαθέσιμο

Alvorada Καναπές Αριστερή Γωνία

Κωδικός: 423156

Άμεσα Διαθέσιμο

Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνία

Κωδικός: 091895

Άμεσα Διαθέσιμο

ΚΑΝΑΠΕΣ MATEO 285Χ240 ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ

Κωδικός: 280912

Άμεσα Διαθέσιμο

ΚΑΝΑΠΕΣ PANAMA 310Χ240 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ

Κωδικός: 393498

Άμεσα Διαθέσιμο

Καναπές Apollonis Neo Αντιστρέψιμη Γωνία

Κωδικός: 559342

Άμεσα Διαθέσιμο

Aliss Καναπές

Κωδικός: 005430

Άμεσα Διαθέσιμο

Aliss Καναπές

730.00€ 630.00€

Primo Καναπές με κρεβάτι και αποθηκευτικό χώρο

Κωδικός: 561921

Άμεσα Διαθέσιμο

ΖΕ9562,3 ΚΑΝΑΠΕΣ 3-ΘΕΣΙΟΣ ΜΕ ΚΡΕΒΑΤΙ

Κωδικός: 597689

Άμεσα Διαθέσιμο

Cuba Mini Καναπές

Κωδικός: 519983

Άμεσα Διαθέσιμο

Cuba Mini Καναπές

1,490.00€ 890.00€

NOCHE ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ 265Χ170

Κωδικός: 159183

Άμεσα Διαθέσιμο

HYPATE DE LUX ΚΑΝΑΠΕΣ 3-ΘΕΣΙΟΣ

Κωδικός: 698123

Άμεσα Διαθέσιμο

HYPATE DE LUX ΚΑΝΑΠΕΣ 300Χ230 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΓΩΝΙΑ

Κωδικός: 348427

Άμεσα Διαθέσιμο

Garden Καναπές Δεξιά Γωνία

Κωδικός: 292339

Άμεσα Διαθέσιμο

Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνια

Κωδικός: 674416

Άμεσα Διαθέσιμο

APOLLON ΚΑΝΑΠΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΣ 300Χ200

Κωδικός: 135258

Άμεσα Διαθέσιμο

Urania De Lux Καναπές Αριστερή Γωνία

Κωδικός: 175562

Άμεσα Διαθέσιμο

Lira Καναπές 3-θέσιος

Κωδικός: 328762

Άμεσα Διαθέσιμο

Macao Καναπές Δεξιά Γωνία με Κρεβάτι και Αποθηκευτικό Χώρο

Κωδικός: 686206

Άμεσα Διαθέσιμο

Envelope Καναπές 3-θέσιος , 2-θέσιος & Σκαμπό

Κωδικός: 400863

Άμεσα Διαθέσιμο

Alvorada Καναπές Δεξιά Γωνία & Σκαμπό

Κωδικός: 569635

Κατόπιν Παραγγελίας

Garden Καναπές αριστερή γωνία

Κωδικός: 831542

Άμεσα Διαθέσιμο

Garden Καναπές Δεξιά Γωνία με δώρο Σκαμπό

Κωδικός: 150136

Άμεσα Διαθέσιμο

Calliope Καναπές Αριστερή Γωνία

Κωδικός: 885756

Άμεσα Διαθέσιμο

K/Trendy Καναπές σε σχήμα Π

Κωδικός: 791394

Άμεσα Διαθέσιμο

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.