Υπάρχουν 26 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (108) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 100

Sky SSZ110 Ντουλάπα

254.00€

Κωδικός: 145699

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Roco RO1 ντουλάπι 112

Από 145.00€

Κωδικός: 12.97.21

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Roco RO3 ντουλάπι 75

Από 110.00€

Κωδικός: 12.99.21

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Roco RO5 ντουλάπι 37

Από 95.00€

Κωδικός: 12.101.21

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Arco βιτρίνα κρεμαστή Stock Κηφισού
STOCK

Arco βιτρίνα κρεμαστή Stock Κηφισού

125.00€

Κωδικός: 24.38.24.33

Άμεσα Διαθέσιμο


Malcolm ντουλάπι 93

Από 150.00€

Κωδικός: 125535

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Ruso Ντουλάπα 69

330.00€

Κωδικός: 822833

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Ruso Ντουλάπα 104

535.00€

Κωδικός: 915186

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Erla ντουλάπα 98

415.00€

Κωδικός: 274960

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


BORGA BG-06 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

BORGA BG-06 Ντουλάπι

472.00€

Κωδικός: 27.675821

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

BORGA BG-05 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

BORGA BG-05 Ντουλάπι

900.00€

Κωδικός: 27.541279

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

BORGA BG-01 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

BORGA BG-01 Ντουλάπι

932.00€

Κωδικός: 711280

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

BELIZE BZ 01 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

BELIZE BZ 01 Ντουλάπι

700.00€

Κωδικός: 27.604313

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

BELIZE BZ-04 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

BELIZE BZ-04 Ντουλάπι

552.00€

Κωδικός: 27.991154

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

BELIZE BZ 02 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

BELIZE BZ 02 Ντουλάπι

448.00€

Κωδικός: 27.530932

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Futura Fu-05 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Futura Fu-05 Ντουλάπι

716.00€

Κωδικός: 76.591927

Νέο προϊόν

Futura Fu-06 Nτουλάπι
Νέο προϊόν

Futura Fu-06 Nτουλάπι

1,048.00€

Κωδικός: 76.840185

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Diamond KSZ104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Diamond KSZ104 Ντουλάπι

196.00€

Κωδικός: 27.343562

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Diamond KD104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Diamond KD104 Ντουλάπι

225.00€

Κωδικός: 27.468811

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Nova KSZ104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Nova KSZ104 Ντουλάπι

Από 279.00€

Κωδικός: 27.903574

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Νέο προϊόν

Nova K104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Nova K104 Ντουλάπι

Από 335.00€

Κωδικός: 622099

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Νέο προϊόν

Amber AWT93 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Amber AWT93 Ντουλάπι

227.00€

Κωδικός: 27.716071

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Amber AK103 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Amber AK103 Ντουλάπι

223.00€

Κωδικός: 27.653738

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Willow KD-104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Willow KD-104 Ντουλάπι

275.00€

Κωδικός: 27,444469

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Willow KSZ-104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Willow KSZ-104 Ντουλάπι

234.00€

Κωδικός: 27,089598

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Quant Σύνθεση
Νέο προϊόν

Quant Σύνθεση

Από 351.00€

Κωδικός: 922739

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Νέο προϊόν

Sky SSZ110 Ντουλάπα

Κωδικός: 145699

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Sky SSZ110 Ντουλάπα

254.00€

 Διαστάσεις SSZ110 (πλάτος 110 / ύψος 197 / βάθος 54 cm)

Roco RO1 ντουλάπι 112

Κωδικός: 12.97.21

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Roco RO3 ντουλάπι 75

Κωδικός: 12.99.21

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Roco RO3 ντουλάπι 75

Από 110.00€

Roco RO5 ντουλάπι 37

Κωδικός: 12.101.21

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Arco βιτρίνα κρεμαστή Stock Κηφισού
STOCK

Κωδικός: 24.38.24.33

Άμεσα Διαθέσιμο

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Malcolm ντουλάπι 93

Κωδικός: 125535

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Malcolm ντουλάπι 93

Από 150.00€

Ruso Ντουλάπα 69

Κωδικός: 822833

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Ruso Ντουλάπα 104

Κωδικός: 915186

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Erla ντουλάπα 98

Κωδικός: 274960

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

BORGA BG-06 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.675821

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

BORGA BG-06 Ντουλάπι

472.00€

  Διαστάσεις BORGA BG-06 (πλάτος 55 / ύψος 143 / βάθος 41 cm)

BORGA BG-05 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.541279

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

BORGA BG-05 Ντουλάπι

900.00€

  Διαστάσεις BORGA BG-05 (πλάτος 100 / ύψος 143 / βάθος 41 cm)

BORGA BG-01 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 711280

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

BORGA BG-01 Ντουλάπι

932.00€

  Διαστάσεις BORG BG-01 (πλάτος 90 / ύψος 197 / βάθος 51 cm)

BELIZE BZ 01 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.604313

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

BELIZE BZ 01 Ντουλάπι

700.00€

  Διαστάσεις BZ 01 (πλάτος 105 / ύψος 200 / βάθος 51 cm)

BELIZE BZ-04 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.991154

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

BELIZE BZ-04 Ντουλάπι

552.00€

  Διαστάσεις BZ-04 (πλάτος 105 / ύψος 136 / βάθος 41 cm)

BELIZE BZ 02 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.530932

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

BELIZE BZ 02 Ντουλάπι

448.00€

  Διαστάσεις BELIZE BZ 02 (πλάτος 55 / ύψος 200 / βάθος 41 cm)

Futura Fu-05 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 76.591927

Futura Fu-05 Ντουλάπι

716.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 90Χ41Χ141 cm

Futura Fu-06 Nτουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 76.840185

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Futura Fu-06 Nτουλάπι

1,048.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxY) 150Χ41Χ141 cm

Diamond KSZ104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.343562

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Diamond KSZ104 Ντουλάπι

196.00€

 

Διαστάσεις (ΜxΠxY) 104X39X77 cm

 

Diamond KD104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.468811

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Diamond KD104 Ντουλάπι

225.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxY) 104Χ39Χ119 cm

Nova KSZ104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.903574

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Nova KSZ104 Ντουλάπι

Από 279.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxY) 104Χ39Χ83 cm

Nova K104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 622099

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Nova K104 Ντουλάπι

Από 335.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxY) 104X39X125 cm

Amber AWT93 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.716071

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Amber AWT93 Ντουλάπι

227.00€

 Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 93X39X133 cm

Amber AK103 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27.653738

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Amber AK103 Ντουλάπι

223.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 103Χ39Χ89 cm

Willow KD-104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27,444469

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Willow KD-104 Ντουλάπι

275.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxY) 104X39X125 cm 

Willow KSZ-104 Ντουλάπι
Νέο προϊόν

Κωδικός: 27,089598

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Willow KSZ-104 Ντουλάπι

234.00€

Διαστάσεις (ΜxΠxY) 104X39X83 cm

Quant Σύνθεση
Νέο προϊόν

Κωδικός: 922739

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Quant Σύνθεση

Από 351.00€

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.