ΦΙΛΤΡΑ
Υπάρχουν 21 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (420,419) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 100

Ράφι Κουζίνας Junona Line POL/40

13.00€ 9.00€

Κωδικός: 387079

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Ράφι Κουζίνας Junona Line POL/50

16.00€ 12.00€

Κωδικός: 002871

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Ράφι Κουζίνας Junona Line POL/100

17.00€ 13.00€

Κωδικός: 869660

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G2D/60/57

66.00€ 52.00€

Κωδικός: 422751

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G2D/80/57

73.00€ 59.00€

Κωδικός: 119680

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G1D/40/57_LP

54.00€ 40.00€

Κωδικός: 694247

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G1D/50/57_LP

58.00€ 44.00€

Κωδικός: 941688

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι Απορροφητήρα Κουζίνας Junona Line GO/50/30

46.00€ 32.00€

Κωδικός: 359682

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι Απορροφητήρα Κουζίνας Junona Line GO/60/30

48.00€ 34.00€

Κωδικός: 519174

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι με Γυαλί Κουζίνας Junona Line G2W/80/57

87.00€ 73.00€

Κωδικός: 235993

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κρεμαστό Ντουλάπι Γωνιακό Κουζίνας Junona Line GNWU/57

77.00€ 63.00€

Κωδικός: 993227

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι Φούρνου Κουζίνας Junona Line DPK/60/82

92.00€ 72.00€

Κωδικός: 583284

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι με 3 Συρτάρια Κουζίνας Junona Line D3S/40/82

115.00€ 95.00€

Κωδικός: 543091

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι για Αριστερή Γωνία Κουζίνας Junona Line DNW/100/82_L

123.00€ 103.00€

Κωδικός: 199326

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι Για Δεξιά Γωνία Κουζίνας Junona Line DNW/100/82_P

123.00€ 103.00€

Κωδικός: 218627

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D2D/60/82

109.00€ 89.00€

Κωδικός: 870431

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Ντουλάπα Κουζίνας Junona Line D2D/50/195

171.00€ 141.00€

Κωδικός: 989402

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι Νεροχύτη Κουζίνας Junona Line DK2D/80/82

82.00€ 67.00€

Κωδικός: 171062

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D2D/80/82

124.00€ 104.00€

Κωδικός: 988773

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D1D/50/82

91.00€ 76.00€

Κωδικός: 957314

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D1D/40/82

86.00€ 71.00€

Κωδικός: 116584

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Ράφι Κουζίνας Junona Line POL/40

Κωδικός: 387079

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Ράφι Κουζίνας Junona Line POL/50

Κωδικός: 002871

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Ράφι Κουζίνας Junona Line POL/100

Κωδικός: 869660

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G2D/60/57

Κωδικός: 422751

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G2D/80/57

Κωδικός: 119680

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G1D/40/57_LP

Κωδικός: 694247

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line G1D/50/57_LP

Κωδικός: 941688

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι Απορροφητήρα Κουζίνας Junona Line GO/50/30

Κωδικός: 359682

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι Απορροφητήρα Κουζίνας Junona Line GO/60/30

Κωδικός: 519174

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι με Γυαλί Κουζίνας Junona Line G2W/80/57

Κωδικός: 235993

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κρεμαστό Ντουλάπι Γωνιακό Κουζίνας Junona Line GNWU/57

Κωδικός: 993227

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι Φούρνου Κουζίνας Junona Line DPK/60/82

Κωδικός: 583284

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι με 3 Συρτάρια Κουζίνας Junona Line D3S/40/82

Κωδικός: 543091

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι για Αριστερή Γωνία Κουζίνας Junona Line DNW/100/82_L

Κωδικός: 199326

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι Για Δεξιά Γωνία Κουζίνας Junona Line DNW/100/82_P

Κωδικός: 218627

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D2D/60/82

Κωδικός: 870431

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Ντουλάπα Κουζίνας Junona Line D2D/50/195

Κωδικός: 989402

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι Νεροχύτη Κουζίνας Junona Line DK2D/80/82

Κωδικός: 171062

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D2D/80/82

Κωδικός: 988773

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D1D/50/82

Κωδικός: 957314

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Κάτω Ντουλάπι Κουζίνας Junona Line D1D/40/82

Κωδικός: 116584

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.