Υπάρχουν 32 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (111) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 100

Peru βιβλιοθήκη

194.00€ 174.60€

Κωδικός: 702223

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Indiana ραφιέρα 80

287.00€ 258.30€

Κωδικός: 141423

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Indiana βιβλιοθήκη 50

310.00€ 278.00€

Κωδικός: 360813

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Bed Concept BC-07 Βιβλιοθήκη

312.00€ 235.00€

Κωδικός: 764143

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Concept Pro CP-07 Βιβλιοθήκη

306.00€ 231.00€

Κωδικός: 216669

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Concept Pro CP-08 Βιβλιοθήκη

270.00€ 204.00€

Κωδικός: 139408

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Bed Concept BC-08 Βιβλιοθήκη

279.00€ 210.00€

Κωδικός: 347860

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Cair βιβλιοθήκη

265.00€ 175.00€

Κωδικός: 897104

Άμεσα Διαθέσιμο


Pascal βιβλιοθήκη 58

175.00€ 157.50€

Κωδικός: 813261

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Pascal βιβλιοθήκη 88

295.00€ 265.50€

Κωδικός: 974558

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Joke βιβλιοθήκη

135.00€

Κωδικός: 798390

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Malcolm ραφιέρα 50

170.00€ 145.00€

Κωδικός: 090760

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Malcolm ραφιέρα 80

250.00€ 217.00€

Κωδικός: 242605

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Ραφιέρα ZE830 / 117x39x117 cm

187.00€

Κωδικός: 559330

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Ραφιέρα ZE830,2 / 117x39x117 cm

187.00€

Κωδικός: 042616

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Ραφιέρα ZE831 / 80x39x155 cm

174.00€

Κωδικός: 991341

Αναμένεται


Ραφιέρα ZE831,2

174.00€

Κωδικός: 295118

Αναμένεται


Ραφιέρα ZE7366

170.00€

Κωδικός: 032740

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Bιβλιοθήκη-ραφιέρα ZEA7019

234.00€

Κωδικός: 029120

Αναμένεται


Ruso Βιβλιοθήκη

200.00€ 170.00€

Κωδικός: 083346

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Heda βιβλιοθήκη

140.00€ 121.00€

Κωδικός: 632011

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Enjoy ραφιέρα

190.00€ 161.00€

Κωδικός: 126042

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Trend βιβλιοθήκη

177.00€ 144.00€

Κωδικός: 320315

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα


Namek βιβλιοθήκη αριστερή 75

130.00€ 116.00€

Κωδικός: 112211

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Namek βιβλιοθήκη δεξιά 75

130.00€ 116.00€

Κωδικός: 666136

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Luca Juzi ραφιέρα 106

210.00€ 182.00€

Κωδικός: 882002

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Zele βιβλιοθήκη

110.00€ 90.00€

Κωδικός: 269197

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Balder ντουλάπα-ραφιέρα 60

175.00€ 151.00€

Κωδικός: 557359

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Balder ραφιέρα 60

145.00€ 127.00€

Κωδικός: 281650

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Nandu βιβλιοθήκη 79

240.00€ 201.00€

Κωδικός: 832504

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Nandu βιβλιοθήκη 50

180.00€ 149.00€

Κωδικός: 626436

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Nandu βιβλιοθήκη 79

180.00€ 149.00€

Κωδικός: 280988

Παράδοση έως 30 εργάσιμες


Peru βιβλιοθήκη

Κωδικός: 702223

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Peru βιβλιοθήκη

194.00€ 174.60€

Indiana ραφιέρα 80

Κωδικός: 141423

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Indiana ραφιέρα 80

287.00€ 258.30€

Indiana βιβλιοθήκη 50

Κωδικός: 360813

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Indiana βιβλιοθήκη 50

310.00€ 278.00€

Bed Concept BC-07 Βιβλιοθήκη

Κωδικός: 764143

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Concept Pro CP-07 Βιβλιοθήκη

Κωδικός: 216669

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Concept Pro CP-08 Βιβλιοθήκη

Κωδικός: 139408

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Bed Concept BC-08 Βιβλιοθήκη

Κωδικός: 347860

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Cair βιβλιοθήκη

Κωδικός: 897104

Άμεσα Διαθέσιμο

Διατίθενται περισσότερα χρώματα

Cair βιβλιοθήκη

265.00€ 175.00€

Pascal βιβλιοθήκη 58

Κωδικός: 813261

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Pascal βιβλιοθήκη 58

175.00€ 157.50€

Pascal βιβλιοθήκη 88

Κωδικός: 974558

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Pascal βιβλιοθήκη 88

295.00€ 265.50€

Joke βιβλιοθήκη

Κωδικός: 798390

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Malcolm ραφιέρα 50

Κωδικός: 090760

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Malcolm ραφιέρα 50

170.00€ 145.00€

Malcolm ραφιέρα 80

Κωδικός: 242605

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Malcolm ραφιέρα 80

250.00€ 217.00€

Ραφιέρα ZE830 / 117x39x117 cm

Κωδικός: 559330

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Ραφιέρα ZE830,2 / 117x39x117 cm

Κωδικός: 042616

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Ραφιέρα ZE831  / 80x39x155 cm

Κωδικός: 991341

Αναμένεται

Ραφιέρα ZE831,2

Κωδικός: 295118

Αναμένεται

Ραφιέρα ZE7366

Κωδικός: 032740

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Bιβλιοθήκη-ραφιέρα ZEA7019

Κωδικός: 029120

Αναμένεται

Ruso Βιβλιοθήκη

Κωδικός: 083346

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Ruso Βιβλιοθήκη

200.00€ 170.00€

Heda βιβλιοθήκη

Κωδικός: 632011

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Heda βιβλιοθήκη

140.00€ 121.00€

Enjoy ραφιέρα

Κωδικός: 126042

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Enjoy ραφιέρα

190.00€ 161.00€

Trend βιβλιοθήκη

Κωδικός: 320315

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Trend βιβλιοθήκη

177.00€ 144.00€

Namek βιβλιοθήκη αριστερή 75

Κωδικός: 112211

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Namek βιβλιοθήκη δεξιά 75

Κωδικός: 666136

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Luca Juzi ραφιέρα 106

Κωδικός: 882002

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Luca Juzi ραφιέρα 106

210.00€ 182.00€

Zele βιβλιοθήκη

Κωδικός: 269197

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Zele βιβλιοθήκη

110.00€ 90.00€

Balder ντουλάπα-ραφιέρα 60

Κωδικός: 557359

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Balder ραφιέρα 60

Κωδικός: 281650

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Balder ραφιέρα 60

145.00€ 127.00€

Nandu βιβλιοθήκη 79

Κωδικός: 832504

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Nandu βιβλιοθήκη 79

240.00€ 201.00€

Nandu βιβλιοθήκη 50

Κωδικός: 626436

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Nandu βιβλιοθήκη 50

180.00€ 149.00€

Nandu βιβλιοθήκη 79

Κωδικός: 280988

Παράδοση έως 30 εργάσιμες

Nandu βιβλιοθήκη 79

180.00€ 149.00€

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.