Υπάρχουν 19 προϊόντα.

q select: SELECT products.*, prodcat_weight.price as prodweightprice, min(products_atts.pricedisc) as pricediscfrom, min(products_atts.price) as pricefrom, min(products_atts.pricex) as pricexfrom, count(products_atts.product_id) as attcount, products_images.filename as thefile, avg(stars) as thestars, prodcomments.approved as approvedreview from prodcat_weight inner join products on products.prod_id=prodcat_weight.prod_id left join products_atts on products.id=products_atts.product_id left join products_images on products.prod_id=products_images.prod_id and products_images.firstimg=1 left join prodcomments on products.id=prodcomments.product_id WHERE prodcat_weight.cat_id in (497) and prodcat_weight.hidden='0' group by products.id order by prodcat_weight.weight ASC, products.id desc LIMIT 0, 100

Mat Cement T.2087 τραπεζάκι σαλονιού

780.00€ 390.00€

Κωδικός: 582729

Κατόπιν Παραγγελίας


Mat Cement T.2088 τραπεζάκι σαλονιού

780.00€ 390.00€

Κωδικός: 691775

Κατόπιν Παραγγελίας


Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss

640.00€ 320.00€

Κωδικός: 671729

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού Cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού Cement

490.00€ 245.00€

Κωδικός: 584536

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη mat

640.00€ 320.00€

Κωδικός: 490508

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin mat τραπεζάκι 110x70
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin mat τραπεζάκι 110x70

580.00€ 290.00€

Κωδικός: 807220

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss

940.00€ 470.00€

Κωδικός: 488145

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού cement

790.00€ 395.00€

Κωδικός: 785115

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη mat

940.00€ 470.00€

Κωδικός: 173659

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss

720.00€ 360.00€

Κωδικός: 507123

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού Cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού Cement

Από 570.00€

Κωδικός: 405541

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη mat

720.00€ 360.00€

Κωδικός: 020010

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη Gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη Gloss

760.00€ 380.00€

Κωδικός: 195248

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη Mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη Mat

760.00€ 380.00€

Κωδικός: 204538

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Cement

610.00€ 305.00€

Κωδικός: 844522

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Δωρεάν Μεταφορικά

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό cement
Ελληνικό Προϊόν

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό cement

Από 325.00€

Κωδικός: 474503

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Ελληνικό Προϊόν

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό gloss
Ελληνικό Προϊόν

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό gloss

Από 420.00€

Κωδικός: 765390

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Ελληνικό Προϊόν

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό mat
Ελληνικό Προϊόν

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό mat

Από 420.00€

Κωδικός: 282138

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Ελληνικό Προϊόν

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό metallic
Ελληνικό Προϊόν

Resin art τραπεζάκι στρογγυλό metallic

Από 420.00€

Κωδικός: 713207

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Ελληνικό Προϊόν

Mat Cement T.2087 τραπεζάκι σαλονιού

Κωδικός: 582729

Κατόπιν Παραγγελίας

Mat Cement T.2088 τραπεζάκι σαλονιού

Κωδικός: 691775

Κατόπιν Παραγγελίας

Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 671729

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού Cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 584536

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 1 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 490508

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin mat τραπεζάκι 110x70
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 807220

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 488145

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 785115

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 2 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 173659

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού ρητίνη gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 507123

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού Cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 405541

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 3 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 020010

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη Gloss
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 195248

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Ρητίνη Mat
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 204538

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art 4 τραπεζάκι σαλονιού Cement
Δωρεάν Μεταφορικά

Κωδικός: 844522

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art τραπεζάκι στρογγυλό cement
Ελληνικό Προϊόν

Κωδικός: 474503

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art τραπεζάκι στρογγυλό gloss
Ελληνικό Προϊόν

Κωδικός: 765390

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art τραπεζάκι στρογγυλό mat
Ελληνικό Προϊόν

Κωδικός: 282138

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Resin art τραπεζάκι στρογγυλό metallic
Ελληνικό Προϊόν

Κωδικός: 713207

Ρωτήστε μας για τη διαθεσιμότητα

Διατίθενται περισσότερα χρώματα
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του eurosofa.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.